Group Training

Group Training

 

เหมาะสำหรับ :

– ผู้เรียนที่มีจุดประสงค์และเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่ม

– กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ต้องการมาเรียนพร้อมทั้งดูงาน หรือหาไอเดียใหม่ ๆ ในต่างแดน

– หน่วยงานจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ควบคู่กับการมาดูงานพัฒนาด้านอื่น ๆ

– กลุ่มองค์กรธุรกิจจากบริษัทต่าง ๆ ที่ต้องการส่งเสริมพนักงานให้เรียนภาษาเพื่อกลับไปใช้งาน หรือต้องการให้มาดูงานอื่น ๆ ที่นี่เพิ่มเติมควบคู่ไปกับเรียนภาษาเพิ่มเติม

– กลุ่มอาชีพเฉพาะที่ต้องการมาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมพร้อมทั้งมาดูงานหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ

– กลุ่มที่ต้องการมาท่องเที่ยวแบบไม่เสียเวลาเปล่า คือได้ท่องเที่ยว+การฝึกภาษา+ได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อกลับไปใช้ในหน้าที่การงาน+ได้ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมากขึ้น

 

ข้อดีของการเรียนแบบ Group Training

– สามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนโปรแกรมไหน จุดประสงค์เพื่ออะไร ต้องการเน้นอะไรเป็นพิเศษ

– หากต้องการ Training เรื่องงานเฉพาะอาชีพ ทางเราสามารถปรับโปรแกรมให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมได้ในระยะเวลาที่จำกัดค่ะ

 

สิทธิพิเศษ สำหรับ Group

– ค่าเรียนรับส่วนลดในราคาพิเศษ

– มีเจ้าหน้าที่รับ-ส่งที่สนามบิน

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ประเทศ Holland ผ่านทางช่องทาง Contact Us ได้เลยค่ะ ***