สถานที่เรียน Leider

Visit Address & Study location  :

Leider New (1)

Leider English School

Niasstraat 1
3531 WR, Utrecht
The Netherlands

Phone 1 : +31 (0) 30 2271468
Phone 2 : +31 (0) 61 763 8236

E-mail : info@leiderenglish.com

การเดินทาง :

จาก Utrecht Centraal station มา Leider English School

นั่งรถบัสสาย 19 , 28 , 37 , 39

จาก Utrecht Central station ลงป้ายที่ 2