สถานที่เรียน Leider

Visit Address & Study location  :

Leider New (1)

 

Leider English School

Phone : +31 (0) 63 379 1535

E-mail : info@LeiderEnglish.com

การเดินทาง :

จาก Utrecht Centraal station มา Leider English School

นั่งรถบัสสาย 19 , 28 , 37 , 39

จาก Utrecht Central station ลงป้ายที่ 2

 

Training Location 2 :
School

In the heart of Utrecht, alongside the characteristic Nieuwegracht is our teaching location. You will be surprised how pleasant it is. Behind the building there is a beautiful garden where you can sit between and after classes.

 

Address: Training Location 2

Nieuwegracht 41

3512 LE  Utrecht